Sportschieten in Vlaanderen

Verenigde Pistoolschutters Grizzly

Load More

Next Upcoming Event

1ste maandag van de maand, schietstand open!!!

03 June 2024
3417949
DD days
HH hours
MM min
SS sec
Op deze pagina’s vindt u alle praktische informatie over onze vereniging en houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uiteraard bent u steeds welkom voor een kennismaking.

Stap1

Schrijf je in

Kom langs naar het secretariaat voor een inschrijvingsformulier.

Stap1

Stap 2

Aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie.

Een medisch attest dat niet ouder is dan drie maanden naar waarheid ingevuld door uw dokter. 

Een origineel uittreksel uit het strafregister conform ART.596.1-5A – WAPENS (VERGUNNING) SV: sportschutterslicentie dat niet ouder is dan drie maanden. 

Een recente pasfoto

Kopie van de identiteitskaart

Als je minderjarig bent: een geschreven toestemming van de ouders of wettige
vertegenwoordiger

Geef heel dit bundeltje af aan het secretariaat tijdens de openingsuren. Wij zullen het dossier met u doornemen en
doorsturen naar de Vlaamse Multisport Federatie (Fros). Fros zal op haar beurt het dossier evalueren en een
sportschuttersboekje en de voorlopige licentie(s) opsturen.

Stap 2

Stap 3

Opleiding

Onze schietclub heeft heel veel aandacht voor een goede en doortrainde opleiding door erkende opleiders. Minimum 3 lessen maximum het aantal dat je nodig acht om alleen veilig u wapen te kunnen hanteren volgens de veiligheidsvoorschriften.

Ten vroegste na 6 maanden oefenen en minstens 12 geldige schietbeurten hebt, mag je een aanvraag
doen om een definitieve sportschutterslicentie te verkrijgen.

Deze beurten worden in jouw sportschutterboekje bijgehouden als ook digitaal in ons vernieuwd digitaal systeem.

Wapens worden in bruikleen gegeven door de club! Aangezien je zelf geen wapen mag hebben voor je defintieve licentie.

Stap 3

Stap 4

Examen

Theoretische proef
Deze proef bestaat uit een meerkeuzevragenlijst die opgesteld wordt door de Federatie.

Praktische proef
De kandidaat moet bij het begin van de praktische proef volgende zaken voorleggen:
– lidkaart van de schietsportfederatie
– identiteitskaart

De praktische proef bestaat er vooral uit om te bewijzen dat de nieuwe schutter in staat is
om veilig met een wapen om te gaan
Als je geslaagd bent voor beide proeven, mag je een aanvraag voor een definitieve licentie indienen.

Stap 4

Stap 5

Aanvraag definitieve sportschutterslicentie

Voor de aanvraag maak je gebruik van het aanvraagformulier “model VL2”. Hierbij worden volgende stukken gevoegd: • Uittreksel uit strafregister model 596.1 – 5A – wapens (vergunning).Origineel een kopie wordt niet aanvaard minder dan 3 maanden oud.

Medisch attest zoals bij je voorlopig (opnieuw bij de dokter aanvragen) minder dan 3 maanden oud.

Kopie van de identiteitskaart

Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)

Attest van slagen voor de theoretische proef

Attest van slagen voor de praktische proef

Recente pasfoto

Als je minderjarig bent : een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger D

it bundeltje wordt samen met 40 euro afgegeven aan de verantwoordelijke in de schietclub, die het op zijn beurt controleert en doorstuurt naar de federatie (Fros). Fros kijkt het dossier nogmaals na en bij goedkeuring wordt er binnen de 15 dagen na ontvangst een definitieve sportschutterslicentie opgestuurd naar de aanvrager. (indien geen onregelmatigheden in het dossier) Proficiat ! Je bent nu in het bezit van een definitieve sportschutterslicentie.

Stap 5

Stap 6

Aankoop eigen wapen (Niet verplicht)

De vuurwapens ontworpen voor het sportschieten die je kan aanschaffen mits de
sportschutterslicentie, zijn de volgende:
1. Grendelwapens en lever-actions met een totale lengte van 60 cm of met een looplengte van
meer dan 30cm
2. Volgende enkelschotswapens:
a. Deze met een gladde loop
b. Deze groter dan 60cm of met een loop van meer dan 30cm
c. Deze met randontsteking met een totale lengte van minstens 28cm
d. Deze met twee naast of onder elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte
groter is dan 60cm
3. Pistolen van kaliber .22
4. Zwartkruitwapens waarvan het brevet dateert van voor 1890

Andere zijn ook mogelijk op model 4 meer info in de club

Stap 6
5/5
Super veilige en gerenomeerde schietstand voor pistool, geweer en luchtdrukbuksen. Sportschutters vinden hier zeker hun gading en dit in een unieke, aangename en uitzonderlijk vriendelijke sfeer. Na de schietbeurt kan je er, in de als wapenmuseum ingerichte "saloon", een keuze maken uit een uitgebreide drankenkaart aan zeer democratische prijzen. Zeker een bezoekje waard.
Guy Prieus
Scroll to Top